11

حوصله‌ی هیچی رو ندارم :/

10

تو خوب نیستی،
اصلا خوب نیستی.
باشه قوی بمون،
هشیارتر بمون و دردِ روحتُ بهتر حس کن،
مشکلی نیست، روحیه‌ت رو حفظ کن.
ولی دروغ نگو دیگه. حالت افتضاحه.

9

I awaken
...And untangle you from me

8

.You left a hole where my heart should be

7

If you ever hear the song of a dying phoenix
Don’t let sadness close your ears
You may offend the secret face of nature
.It is not a mourning but a hymn

If you ever see the bright pyre strip
The nightly creature from the chains
You’ll witness what the most can only envy

The glorious coupling of the light with the dark
Burning phoenix rise
Ash is what you leave to go up high

The flaming bird knows the time
When the astral gates are open time
To fulfil its noble destiny
It was born to fly
.Forever, with the burning legions of its kind

On wings of smoke they are singing
Their calling is the calling of the free
“Fly with us”

6Poets Of The Fall - Rebirth


5

هنوز تموم نشده.

تموم نشدم.

نمی‌ذارم.

4

وقتی نبودی مرد.

حالا او نداردش، یک روز تصمیمش را گرفت و دیگر دست و پا نزند. یک روز که تصمیمش را گرفته‌بود چشمانش را بست و در آغوشِ سیاه‌ترین دریایِ جهان به‌خواب رفت. بعد از آن روز که تصمیمش را گرفته‌بود و دیگر دست و پا نزد و در آغوش سیاه‌ترین دریایِ جهان به‌خواب رفت اشک‌هایش را از دست داد. اهریمن‌ها بودند، آهریمن‌های دریا. قبل از کشتن روحش اشک‌هایش را بیرون کشیدند. اگر از من بپرسی می‌گویم که او همان موقع که اشک‌هایش را از گرفتند مرد. بله، او همان موقع مرد. آخر می‌دانی؟ او فقط سه قطره اشک داشت و برایِ تو بودند. او فقط سه قطره اشک داشت.

حالا او نداردش. 

چشمان‌ یخ‌زده‌اش هم اشکی ندارند.

نفرینِ سیاه‌ترین آب هایِ جهان.

3

Fuck you.
All of you.

2

The more you get hit, the harder you fight.

موضوعات
آخرین مطالب